Witamy w Zespole – Radiolog (Badania USG)

Witamy w Zespole ‼‼
lek. Paweł Pietrzak – specjalistka radiologii i diagnostyki obrazowej
🔹 Absolwent Wydziału Lekarskiego Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego
🔹 W 2021 roku uzyskał tytuł specjalisty w dziedzinie Radiologii i Diagnostyki obrazowej
🔹 Szkolenie specjalizacyjne odbywał w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej Szpitala św. Wojciecha COPERNICUS PL Sp. z o.o. w Gdańsku
🔹 Członek Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego
🔹 W trakcie specjalizacji z dziedziny Medycyny Rodzinnej
🔹 Szkolenie specjalizacyjne odbywa w NZOZ Życie w Sztumie gdzie prowadzi również gabinet USG
🔹 Uczestniczy w szkoleniach organizowanych przez Wielkopolską Szkołę Diagnostyki Obrazowej, USG Trener oraz Roztoczańską Szkołę Ultrasonografii
🔹 Uczestniczy w konferencjach organizowanych przez PLTR stale podnosząc swoje kwalifikacje
Rejestracja:
☎609 665 137☎
☎609 665 138☎

Leave a reply