Poradnia Psychologiczna dzieci i dorosłych w FAMIL-MED

   mgr Sylwia Menc

   Od 2014 r. absolwentka Psychologii o specjalności klinicznej na Uniwersytecie Gdańskim oraz Psychoterapeuta Terapii Uzależnień (w trakcie certyfikacji przez Krajowe Biuro ds.

Przeciwdziałania Narkomanii). Ukończyła liczne kursy m.in.: Przygotowanie pedagogiczne w ramach studiów, „Dialog Motywujący i jego wykorzystywanie w profilaktyce i pracy terapeutycznej z osobami uzależnionymi behawioralnie”, „Środowiskowa Profilaktyka Uzależnień”, „Psychologiczne aspekty przemocy w rodzinie”.

   Od 2014 r. czynna zawodowo, powiązana z fundacją Edukacji i Rozwoju „FLOW”, bierze udział w licznych projektach wieloletnich. W swojej pracy zafascynowana pracą z „trudną” młodzieżą, pracowała m.in. z dziećmi w: domach dla dzieci, pieczy zastępczej, młodzieżowym ośrodku wychowawczym.

W swojej pracy kieruję się przede wszystkim myśleniem systemowym.

Zajmuję się pracą terapeutyczną z osobami, które odczuwają skutki zdarzeń o charakterze kryzysowym, borykają się z trudnościami emocjonalnym i relacyjnymi, mają trudności w radzeniu sobie z doświadczaniem straty, żałoby i przemocy, a także z osobami uzależnionymi.

 

  Prowadzi spotkania indywidualne dla osób dorosłych i młodzieży w ramach krótkoterminowej pomocy psychologicznej oraz w dłuższym kontakcie terapeutycznym, a także terapię rodzinną i partnerską/małżeńską.

Zapraszamy do rejestracji☎️


609 665 137
609 665 138

Leave a reply