Poradnia Neurologiczna – Kolejny Specjalista

Dr hab. n.med. Kamil Chwojnicki — Specjalista Neurolog

🔹Na co dzień pracuje w UCK – Gdańsk
🔹W latach 2001-2002 stypendysta programu Socrates-Erasmus na Uniwersytecie Claude Bernard w Lyonie. Od 2008 roku doktorat, a od 2018 roku doktor habilitowany.
🔹Główne zainteresowania kliniczne dotyczą:
zaburzeń pamięci, stwardnienia rozsianego jak również zawrotów i bólów głowy (w tym szczególnie migreny) , chorób naczyniowych mózgu ze szczególnym uwzględnieniem udaru niedokrwiennego mózgu, jego epidemiologii, terapii ostrej fazy oraz prewencji.
🔹Chcąc kompleksowo opiekować się pacjentami z udarem mózgu zaangażował się także w zagadnienia dotyczące prewencji, intensywnej opieki w neurologii oraz tematyki związanej z orzekaniem śmierci mózgu.
🔹Jest współautorem około 100 publikacji naukowych, doniesień zjazdowych i rozdziałów w podręcznikach. W przeszłości współpracował m.in. z Urzędem Marszałkowskim realizując programy poprawy monitorowania i prewencji udaru mózgu w regionie.
🔹Wykładowca na kursach dla neurologów, lekarzy rodzinnych oraz anestezjologów. Swoją wiedzą dzieli się chętnie z młodszymi lekarzami.

Leave a reply