lek. Agata Kosedowska – specjalistka radiologii i diagnostyki obrazowej (USG)

🔹 Na co dzień pracuję w Szpitalu Specjalistycznym w Prabutach, w Pracowni Diagnostyki Obrazowej.
🔹 Stale poszerza swoją wiedzę i umiejętności, uczestnicząc w kursach organizowanych m.in. przez Roztoczańską Szkołę Ultrasonograficzną.
🔹 Posiada Certyfikat Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego w zakresie Ultrasonografii Ogólnej.

Lek. Paweł Pietrzak – specjalista radiologii i diagnostyki obrazowej

🔹 Absolwent Wydziału Lekarskiego Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego
🔹 W 2021 roku uzyskał tytuł specjalisty w dziedzinie Radiologii i Diagnostyki obrazowej
🔹 Szkolenie specjalizacyjne odbywał w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej Szpitala św. Wojciecha COPERNICUS PL Sp. z o.o. w Gdańsku
🔹 Członek Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego
🔹 W trakcie specjalizacji z dziedziny Medycyny Rodzinnej
🔹 Szkolenie specjalizacyjne odbywa w NZOZ Życie w Sztumie gdzie prowadzi również gabinet USG
🔹 Uczestniczy w szkoleniach organizowanych przez Wielkopolską Szkołę Diagnostyki Obrazowej, USG Trener oraz Roztoczańską Szkołę Ultrasonografii
🔹 Uczestniczy w konferencjach organizowanych przez PLTR stale podnosząc swoje kwalifikacje

 • O Poradni

  Radiologia zajmuje się techniką obrazowania narządów (to właśnie oboczna nazwa „radiologii”), a prowadzona przez niego praca umożliwia właściwe diagnozowanie chorób oraz wdrożenie odpowiedniego leczenia. Po wykonaniu obrazowania medycznego radiolog potrafi wskazać, w którym miejscu w ciele zaszły niepokojące zmiany, dokonuje również ich pomiarów. Radiolog sporządza dokładny opis wykonanego badania, stawia diagnozę i opisuje leczenie.

 • Zakres usług poradni radiologicznej

  • USG jamy brzusznej
  • USG tkanek miękkich
  • USG piersi
  • USG tarczycy
  • USG doppler

Facebook