lek. Nina Krupa- specjalista anestezjologii i pulmonologii

🔹Absolwentka Wydziału Lekarskiego Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie w latach 1984-1990
🔹Ukończyła specjalizację z anestezjologii (1993) i oraz chorób płuc (1998).
🔹Swoją karierę zawodową po studiach realizowała w specjalistycznym ośrodku leczenia chorób płuc w Prabutach –
5 lat jako anestezjolog na OIOM i kolejne 25 lat doświadczenia klinicznego w oddziale chorób płuc w Prabutach prowadząc sprawnie pełnoprofilową diagnostykę chorób płuc, w tym endoskopową (badania bronchofiberoskopowe) i biopsyjną oraz stosując nowoczesne metody leczenia.
🔹Czynnie uczestniczy w krajowych i zagranicznych kongresach, konferencjach i warsztatach doskonaląc swoje umiejętności teoretyczne i praktyczne dla dobra pacjenta
🔹Posiada certyfikat ukończenia kursu spirometrycznego Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie.
Zainteresowania kliniczne:
🔸astma oskrzelowa,
🔸przewlekła obturacyjna choroba płuc,
🔸zapalenia płuc i oskrzeli,
🔸grużlica,
🔸nowotwory płuc,
🔸choroby śródmiąższowe płuc (sarkoidoza; alergiczne zapalenie pęcherzyków płucnych np. płuco hodowców ptaków, płuco farmera; włóknienie płuc).
🔸zmiany w płucach w przebiegu chorób immunologicznych oraz polekowe.
🔸profilaktyka odtytoniowa i pomoc w porzuceniu nałogu palenia papierosów, spirometria.

 • O Poradni

  Pulmonologia to dziedzina medycyny, która zajmuje się diagnozowaniem, leczeniem, a ponadto profilaktyką schorzeń układu oddechowego m.in:

  • astma oskrzelowa,
  • gruźlica,
  • mukowiscydoza,
  • odma opłucnowa,
  • przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP),
  • rak płuca,
  • sarkoidoza,
  • śródmiąższowe choroby płuc,
  • zapalenie oskrzeli,
  • zapalenie płuc.
 • Zakres usług poradni pulmonologicznej

  • porady specjalistyczne
  • badania spirometryczne

Facebook