Ortoptyka zajmuję się diagnozowaniem i leczeniem zaburzeń koordynacji oczu, obuocznego widzenia,leczeniem niedowidzenia metodami niefarmakologicznymi i nieoperacyjnymi przez specyficzne soczewki pryzmaty i ćwiczenia. Celem ortoptyki jest poprawa sprawności  widzenia obuocznego.

 • Zakres usług poradni

  • wykrywanie zeza jawnego i ukrytego
  • wykrywanie niedowidzenia
  • badanie na synoptoforze (kąta zeza, stopni widzenia obuocznego)
  • badanie ruchomości gałek ocznych
  • badanie konwergencji
  • badanie widzenia barw
  • badanie widzenia stereoskopowego
  • badanie ostrości wzroku do dali i bliży
  • badanie ortoptyczne pod kątem trudności szkolnych

Facebook