Strona w trakcie budowy

 • Zakres usług poradni

  • wykrywanie zeza jawnego i ukrytego
  • wykrywanie niedowidzenia
  • badanie na synoptoforze (kąta zeza, stopni widzenia obuocznego)
  • badanie ruchomości gałek ocznych
  • badanie konwergencji
  • badanie widzenia barw
  • badanie widzenia stereoskopowego
  • badanie ostrości wzroku do dali i bliży
  • badanie ortoptyczne pod kątem trudności szkolnych

Facebook