lek. Jolanta Wierzba

🔹 Absolwentka wydziału lekarskiego Akademii Medycznej
w Gdańsku
🔹 W 2000 roku rozpoczęcia specjalizacji w Szpitalu
specjalistycznym w Prabutach ze stażem w Szpitalu
Specjalistycznym w Wejherowie.
🔹 Od 2005 roku specjalista Neurolog
🔹 Aktualnie zatrudniona w Oddziale Neurologicznym w Sztumie na stanowisku starszego asystenta

lek. Kamil Sarnecki (w trakcie specjalizacji)

🔹 absolwent Wydziału Lekarskiego Śląskiego Uniwersytetu
Medycznego w Katowicach
🔹 od 2014r. zatrudniony na stanowisku młodszego asystenta Oddziału
Neurologii z pododdziałem Udarowym w Chojnicach, ponadto od kilku lat
zaangażowany w opiekę pacjentów prowadzonych ambulatoryjnie w
ramach Poradni Neurologicznej
🔹 autor i współautor publikacji w czasopismach medycznych tj.
„Aktualności Neurologiczne”, „Przegląd lekarski”
🔹 autor wielu artykułów i porad na portalu ogólnomedycznym
🔹 członek Polskiego Towarzystwa Neurologicznego (PTN)
🔹 uczestniczy w zjazdach, konferencjach oraz kursach doszkalających
dla neurologów

 • Zakres usług poradni neurologicznej

  • Leczenie chorób naczyniowych mózgu
   (bóle, zawroty głowy, zespoły bólowe kręgosłupa)
  • Padaczka
  • choroby zwyrodnieniowe i demielinizacyje układu nerwowego
  • Interpretacja TK,MR, rtg, Doppler tętnic domózgowych

Facebook