Dr hab. n.med. Kamil Chwojnicki – specjalista neurologii

🔹 Na co dzień pracuje w UCK – Gdańsk
🔹 W latach 2001-2002 stypendysta programu Socrates-Erasmus na Uniwersytecie Claude Bernard w Lyonie. Od 2008 roku doktorat, a od 2018 roku doktor habilitowany.
🔹 Główne zainteresowania kliniczne dotyczą:
zaburzeń pamięci, stwardnienia rozsianego jak również zawrotów i bólów głowy (w tym szczególnie migreny) , chorób naczyniowych mózgu ze szczególnym uwzględnieniem udaru niedokrwiennego mózgu, jego epidemiologii, terapii ostrej fazy oraz prewencji.
🔹 Chcąc kompleksowo opiekować się pacjentami z udarem mózgu zaangażował się także w zagadnienia dotyczące prewencji, intensywnej opieki w neurologii oraz tematyki związanej z orzekaniem śmierci mózgu.
🔹 Jest współautorem około 100 publikacji naukowych, doniesień zjazdowych i rozdziałów w podręcznikach. W przeszłości współpracował m.in. z Urzędem Marszałkowskim realizując programy poprawy monitorowania i prewencji udaru mózgu w regionie.
🔹 Wykładowca na kursach dla neurologów, lekarzy rodzinnych oraz anestezjologów. Swoją wiedzą dzieli się chętnie z młodszymi lekarzami.

Lek. Joanna Wierzba – specjalistka neurologii

🔹 Absolwentka wydziału lekarskiego Akademii Medycznej
w Gdańsku
🔹 W 2000 roku rozpoczęcia specjalizacji w Szpitalu
specjalistycznym w Prabutach ze stażem w Szpitalu
Specjalistycznym w Wejherowie.
🔹 Od 2005 roku specjalista Neurolog
🔹 Aktualnie zatrudniona w Oddziale Neurologicznym w Sztumie na stanowisku starszego asystenta

 • O Poradni

  • Leczenie chorób naczyniowych mózgu
   (bóle, zawroty głowy, zespoły bólowe kręgosłupa)
  • Padaczka
  • choroby zwyrodnieniowe i demielinizacyje układu nerwowego
  • Interpretacja TK,MR, rtg, Doppler tętnic domózgowych
 • Zakres usług poradni neurologicznej

  • Leczenie chorób naczyniowych mózgu
   (bóle, zawroty głowy, zespoły bólowe kręgosłupa)
  • Padaczka
  • choroby zwyrodnieniowe i demielinizacyje układu nerwowego
  • Interpretacja TK,MR, rtg, Doppler tętnic domózgowych

Facebook