Lek. Joanna Wierzba – specjalistka neurologii

🔹 Absolwentka wydziału lekarskiego Akademii Medycznej
w Gdańsku
🔹 W 2000 roku rozpoczęcia specjalizacji w Szpitalu
specjalistycznym w Prabutach ze stażem w Szpitalu
Specjalistycznym w Wejherowie.
🔹 Od 2005 roku specjalista Neurolog
🔹 Aktualnie zatrudniona w Oddziale Neurologicznym w Sztumie na stanowisku starszego asystenta

dr n.med. Jaśmina Sieracka – specjalistka neurologii

🔹Absolwentka Wydziału Lekarskiego Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.
🔹Doświadczenie zawodowe zdobyła podczas pracy na Oddziale Neurologii Szpitala Specjalistycznego im. św. Wojciecha w Gdańsku, w Klinice Neurologii Dorosłych Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku, w Centrum Badań Klinicznych Pi-House oraz w Poradniach Neurologicznych na terenie województwa pomorskiego.
🔹W 2019 r. uzyskała stopień naukowy doktora nauk medycznych na Wydziale Lekarskim Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, za obronę pracy dotyczącej współwystępowania padaczki i zaburzeń depresyjnych u młodzieży.
🔹Specjalizację uzupełniła studiami podyplomowymi z zakresu medycyny bólu na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie (dyplom uzyskała w 2022r.).
🔹Regularnie podnosi kwalifikacje poprzez udział w konferencjach naukowych i webinarach organizowanych przez polskie i zagraniczne towarzystwa naukowe w dziedzinie neurologii.
🔹Zajmuje się diagnostyką i leczeniem schorzeń neurologicznych u osób dorosłych.

 • O Poradni

  Neurologia to dziedzina medycyny zajmująca się diagnozowaniem, leczeniem i zapobieganiem chorobom układu nerwowego. Pomoc neurologa może być niezbędna w przypadku różnych objawów neurologicznych, takich jak bóle i zawroty głowy, zaburzenia równowagi, problemy ze wzrokiem, choroby zwyrodnieniowe czy padaczka.

  Do ich leczenia neurologowie wykorzystują różnorodne metody diagnostyczne:

  • badania neurologiczne,
  • obrazowanie mózgu (np. rezonans magnetyczny, tomografia komputerowa),
  • badania laboratoryjne (np. badania krwi, płynu mózgowo-rdzeniowego),
  • czy elektroencefalografia (EEG).
 • Zakres usług poradni neurologicznej

  • Leczenie chorób naczyniowych mózgu
   (bóle, zawroty głowy, zespoły bólowe kręgosłupa)
  • Padaczka
  • choroby zwyrodnieniowe i demielinizacyje układu nerwowego
  • Interpretacja TK,MR, rtg, Doppler tętnic domózgowych

Facebook