Lek. Joanna Wierzba – specjalistka neurologii

🔹 Absolwentka wydziału lekarskiego Akademii Medycznej
w Gdańsku
🔹 W 2000 roku rozpoczęcia specjalizacji w Szpitalu
specjalistycznym w Prabutach ze stażem w Szpitalu
Specjalistycznym w Wejherowie.
🔹 Od 2005 roku specjalista Neurolog
🔹 Aktualnie zatrudniona w Oddziale Neurologicznym w Sztumie na stanowisku starszego asystenta

 • O Poradni

  • Leczenie chorób naczyniowych mózgu
   (bóle, zawroty głowy, zespoły bólowe kręgosłupa)
  • Padaczka
  • choroby zwyrodnieniowe i demielinizacyje układu nerwowego
  • Interpretacja TK,MR, rtg, Doppler tętnic domózgowych
 • Zakres usług poradni neurologicznej

  • Leczenie chorób naczyniowych mózgu
   (bóle, zawroty głowy, zespoły bólowe kręgosłupa)
  • Padaczka
  • choroby zwyrodnieniowe i demielinizacyje układu nerwowego
  • Interpretacja TK,MR, rtg, Doppler tętnic domózgowych

Facebook