Dr n.med. Emilia Bonisławska – specjalistka neurologii

🔹 Absolwentka Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu.
🔹 W 2015 roku ukończona specjalizacja w dziedzinie neurologii.
🔹 W 2019 roku obrona pracy doktorskiej „Ocena funkcji poznawczych u pacjentów po przebytym krwotoku podpajęczynówkowym z pękniętego tętniaka”- uzyskany tytuł doktora nauk medycznych.
🔹Współautorka licznych publikacji naukowych.
🔹 Posiada certyfikat „USG Doppler tętnic szyjnych” Roztoczańskiej Szkoły Ultrasonografii.
🔹 Główne zainteresowania kliniczne dotyczą: chorób naczyniowych mózgu (terapii ostrej fazy, prewencji oraz terapii następstw), bólów głowy, zawrotów głowy, choroby zwyrodnieniowej kręgosłupa, zespołów otępiennych, padaczki.

 • O Poradni

  • Leczenie chorób naczyniowych mózgu
   (bóle, zawroty głowy, zespoły bólowe kręgosłupa)
  • Padaczka
  • choroby zwyrodnieniowe i demielinizacyje układu nerwowego
  • Interpretacja TK,MR, rtg, Doppler tętnic domózgowych
 • Zakres usług poradni neurologicznej

  • Leczenie chorób naczyniowych mózgu
   (bóle, zawroty głowy, zespoły bólowe kręgosłupa)
  • Padaczka
  • choroby zwyrodnieniowe i demielinizacyje układu nerwowego
  • Interpretacja TK,MR, rtg, Doppler tętnic domózgowych

Facebook