Dr n. med. Jakub Wiśniewski – specjalista neurochirurgii

🔹Absolwentem Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.
🔹Obecnie pracuje jako lekarz w trakcie szkolenia specjalizacyjnego w Oddziale Neurochirurgii Szpitala Copernicus w Gdańsku.
🔹W roku 2016 uzyskał jeden z najwyższych wyników w Polsce z Lekarskiego Egzaminu Końcowego.
🔹W latach 2015-2020 odbywał studia doktoranckie na Wydziale Lekarskim Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.
🔹Stopień doktora nauk medycznych uzyskał w 2020 roku za pracę pt. „Analiza przydatności ultrasonografii dla oceny nawodnienia w okresie okołooperacyjnym u dorosłych i dzieci”.
🔹Wielokrotnie nagrodzony stypendium projakościowym za wyróżniające się osiągnięcia naukowe.
🔹Jest współautorem około 50 międzynarodowych i polskich publikacji naukowych i doniesień zjazdowych.
🔹Uczestnik licznych kursów, szkoleń i konferencji.
🔹Swoje zawodowe zainteresowania skupia wokół małoinwazyjnych operacji chorób kręgosłupa oraz chorób układu nerwowego.

 • O poradni

  Neurochirurgia zajmuję się diagnostyką oraz leczeniem chorób obwodowego oraz centralnego układu nerwowego m.in:
  • ostre i przewlekłe bóle kręgosłupa oraz urazy (np. rdzenia kręgowego)
  • dyskopatia szyjna lędzwiowa oraz schorzenia w odcinku piersiowo-lędźwiowym, np. naczyniaki trzonu
  • guzy mózgu i kręgosłupa
  • nowotwory, np. naczyń mózgowych, wewnątrzczaszkowe
  • wodogłowie
  • uszkodzenie nerwów obwodowych
  • krwotoki wewnątrzczaszkowe
  • przepukliny mózgowo-rdzeniowe, naczyniaki
  • nadciśnienie wewnątrzczaszkowe

Facebook