Aleksandra Zaleska – Kozłowska – logopeda, neurologopeda

🔹 Ukończyła studia na kierunku logopedia ogólna i kliniczna oraz neurologopedia
🔹 Przeprowadza diagnozy (dzieci do 9 roku życia diagnozowane standaryzowanym testem
KOLD)
🔹 Prowadzi terapie logopedyczną i neurologopedyczną dzieci w wieku przedszkolnym
i szkolnym
🔹 Wykonuje zabiegi elektrostymulacji podniebienia miękkiego, warg i języka
🔹 Nieustannie podnosi swoje kwalifikacje na licznych kursach i szkoleniach specjalistycznych
🔹 Z pasją i zaangażowaniem prowadzi terapię wykorzystując różnorodne zabawy i metody
aktywizujące, dostosowuje metody do potrzeb pacjenta
🔹 Poza pracą w gabinecie tworzy autorskie pomoce logopedyczne

 • O Poradni

  Logopedia zajmuję się kształtowaniem właściwej mowy w okresie jej rozwoju i jej doskonaleniu w późniejszym okresie (logopedia ogólna), a także o usuwaniu różnego rodzaju wad i zaburzeń mowy (logopedia specjalna). Pierwsze spotkanie z logopedą, podczas którego przeprowadzony zostanie rzetelny wywiad z rodzicem/opiekunem/rodziną pacjenta, a także pierwsza obserwacja pacjenta. Mile widziana, a wręcz wskazana dokumentacja medyczna pacjenta, w celu poszerzenia diagnostyki zaburzeń mowy.
  Przeprowadzenie wywiadu jest bardzo ważną częścią diagnozy. Logopeda będzie głównie pytał o przebieg rozwoju psychoruchowego dziecka (np. kiedy dziecko zaczęło siadać, chodzić, kiedy pojawiły się pierwsze zęby), przebieg rozwoju mowy (kiedy dziecko zaczęło mówić, pierwsze wyrazy, pierwsze zdania), sposób karmienia dziecka (piersią czy sztucznie, kiedy zostały wprowadzone pokarmy stałe i jakie, czy dziecko ma problemy z gryzieniem twardych pokarmów, czy ma problemy z połykaniem), częstość chorób dziecka (ważna jest informacja, jak często przechodzi infekcję górnych dróg oddechowych, czy ma nawyk oddychania ustami, czy śpi z otwartymi ustami i chrapie), choroby matki w ciąży, przebieg ciąży i porodu, wady wymowy w rodzinie, czy dziecko było lub jest pod opieką innego specjalisty (jeśli tak, logopeda może poprosić o przedstawienie opinii lekarskiej).

 • Usługi poradni

  • Diagnoza logopedyczna – ocena stopnia rozwoju mowy pacjenta.Obejmuje takie elementy jak:
  • Badanie mowy spontanicznej – wstępne badanie mowy,
  • Badanie rozumienia mowy – badanie rozumienia pojedynczych wyrazów, prostych poleceń, złożonych poleceń,
  • Badanie nadawania mowy – badanie zdolności mówienia w aspekcie:Fonetycznym – ustalenie zasobu i sposobu realizacji dźwięków (głosek),
   Leksykalnym – ustalenie zasobu słownictwa czynnego,
   Gramatycznym – ustalenie jakości budowy wypowiedzi,
   Ekspresyjnym – ocena prozodii mowy.
  • Badania uzupełniające –  w zależności od rodzaju zaburzenia badanie to może obejmować:
  • Badanie stanu i sprawności aparatu artykulacyjnego (szczególnie ocena wędzidełka podjęzykowego i zgryzu),
  • Badanie funkcji połykowej,
  • Badanie funkcji oddechowej,
  • Orientacyjne badanie słuchu,
  • Badanie słuchu fonematycznego,
  • Badanie pamięci słuchowej,
  • Badanie kinestezji mowy (czucie ułożenia narządów mowy właściwego poszczególnym głoskom),
  • Badanie emisji głosu,
  • Ocena funkcji głosowej.
  • Terapia logopedyczna
  • Terapia zaburzeń mowy i komunikacji
  • Wczesna interwencja logopedyczna (do 3 roku)

  Badanie noworodka i niemowlęcia obejmuje:

  • Ocenę budowy anatomicznej obszaru ustno-twarzowego
  • Ocenę napięcia mięśniowego oraz symetrii.
  • Ocenę odruchów ze strefy ustno-twarzowej
  • Ocenę sposobu pobierania pokarmu oraz koordynację ssania, połykania i oddychania
  • Ocenę sposobu oddychania
  • Ocenę wrażliwości twarzy na dotyk
  • Ocenę reakcji na bodźce słuchowe i wzrokowe
  • Ocenę rozwoju funkcji przedjęzykowych, głużenia i gaworzenia

  Terapia noworodka i niemowlęcia:

  • Masaż logopedyczny,
  • Masaż Shantala,
  • Stymulacja rozwoju mowy,
  • Zabawy paluszkowe,
  • Zabawy słowno-ruchowe,
  • Terapia karmienia.
  • Masaż niemowlęcy Shantala
  • Masaż logopedyczny
  • Terapia karmienia
  • Kinezjotaping logopedyczny
  • Terapia miofunkcjonalna
  • Emisja i higiena głosu
  • Profilaktyka logopedyczna
  • Ćwiczenia stymulujące rozwój mowy,
  • Ćwiczenia usprawniające rozwój mowy, narządów artykulacyjnych.

Facebook