Dr n. med. Piotr Niedoszytko  – specjalista hipertensjologii, specjalista medycyny sportowej, specjalista chorób wewnętrznych

🔷Adiunkt na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym, posiada też wieloletnie doświadczenie kliniczne pracy na oddziale rehabilitacji kardiologicznej, w pracowni diagnostyki nieinwazyjnej chorób układu krążenia, w poradniach kardiologicznej i medycyny sportowej.
🔷 2018-2021 Szkolenie specjalizacyjne z medycyny sportowej.
🔷 2014 Certyfikat Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej.
🔷 2014 Uzyskanie tytułu doktora nauk medycznych (Gdański Uniwersytet Medyczny).
🔷 2014-2017 Szkolenie specjalizacyjne z hipertensjologii (Klinika Nadciśnienia Tętniczego i Diabetologii UCK).
🔷 2008 – 2013 Szkolenie specjalizacyjne z chorób wewnętrznych(II Klinika Kardiologii i Elektroterapii Serca UCK).

Główne zainteresowania kliniczne dotyczą:
🔷 Sportu osób ze schorzeniami układu krążenia, badań wydolnościowych, prewencji chorób cywilizacyjnych, rehabilitacji kardiologicznej.
🔷 Jest współautorem kilkudziesięciu publikacji naukowych, doniesień zjazdowych i rozdziałów w podręcznikach, w tym wytycznych Polskiego Towarzystwa.
🔷 Kardiologicznego dotyczących sercowo-płucnych testów wysiłkowych.
🔷Członek Sekcji Kardiologii Sportowej PTK, Sekcji Rehabilitacji Kardiologicznej i Fizjologii Wysiłku Fizycznego PTK, Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego, Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego.
🔷 Wykładowca na kursach dla kardiologów, lekarzy rehabilitacji i fizjoterapeutów.

 • O Poradni

  Poradnia hipertensjologiczna zajmuję się diagnozowaniem, leczeniem i profilaktyką nadciśnienia tętniczego krwi.
 • Zakres usług poradni hipertensjologicznej

  • nadciśnienie tętnicze,
  • niewydolność nerek,
  • zespół metaboliczny,
  • EKG spoczynkowe,
  • 24-godzinne,48-godzinne, 7 dniowe EKG – metodą HOLTERA
  • 24-godzinny pomiar ciśnienia tętniczego – metodą HOLTERA

Facebook