Dr n. med. Piotr Niedoszytko – specjalista medycyny sportowej, specjalista hipertensjologii, specjalista chorób wewnętrznych

🔹 Adiunkt na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym, posiada też wieloletnie doświadczenie kliniczne pracy na oddziale rehabilitacji kardiologicznej, w pracowni diagnostyki nieinwazyjnej chorób układu krążenia, w poradniach kardiologicznej i medycyny sportowej.
🔹 2018-2021 Szkolenie specjalizacyjne z medycyny sportowej.
🔹 2014 Certyfikat Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej.
🔹 2014 Uzyskanie tytułu doktora nauk medycznych (Gdański Uniwersytet Medyczny).
🔹 2014-2017 Szkolenie specjalizacyjne z hipertensjologii (Klinika Nadciśnienia Tętniczego i Diabetologii UCK).
🔹 2008 – 2013 Szkolenie specjalizacyjne z chorób wewnętrznych(II Klinika Kardiologii i Elektroterapii Serca UCK).

Główne zainteresowania kliniczne dotyczą:
🔹 Sportu osób ze schorzeniami układu krążenia, badań wydolnościowych, prewencji chorób cywilizacyjnych, rehabilitacji kardiologicznej.
🔹 Jest współautorem kilkudziesięciu publikacji naukowych, doniesień zjazdowych i rozdziałów w podręcznikach, w tym wytycznych Polskiego Towarzystwa.
🔹 Kardiologicznego dotyczących sercowo-płucnych testów wysiłkowych.
🔹 Członek Sekcji Kardiologii Sportowej PTK, Sekcji Rehabilitacji Kardiologicznej i Fizjologii Wysiłku Fizycznego PTK, Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego, Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego.
🔹 Wykładowca na kursach dla kardiologów, lekarzy rehabilitacji i fizjoterapeutów.

  • O Poradni

Facebook