Dr n. med Katarzyna Korzeniowska – specjalistka endokrynologii dziecięcej i diabetologii

🔹w 2008 roku ukończyła studia na Wydziale Lekarskim Gdańskiej Akademii Medycznej. Doświadczenie zawodowe zdobywała w Klinice Pediatrii, Diabetologii i Endokrynologii Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego oraz GUMed w Gdańsku, gdzie nadal pracuje uczestnicząc w badaniach naukowych oraz zajmując się dydaktyką.
🔹W 2015 roku uzyskała tytuł specjalisty w dziedzinie pediatrii, a w 2019 specjalisty endokrynologii i diabetologii dziecięcej.
🔹Ponadto w 2013 roku obroniła z wyróżnieniem pracę doktorską poruszającą zagadnienie autoimmunologicznego zapalenia tarczycy u dzieci z cukrzycą typu 1 analizując zarówno przebieg kliniczny, jak i leczenie tego schorzenia.
🔹Jest autorem i współautorem publikacji zamieszczonych na Liście Filadelfijskiej, a także kilkudziesięciu prac naukowych i doniesień zjazdowych publikowanych i wygłoszonych na międzynarodowych zjazdach naukowo-szkoleniowych.
🔹Ponadto jest członkiem Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego (PTP) oraz Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego (PTD).
🔹Włada biegle językiem angielskim, niemieckim oraz hiszpańskim.

  • O Poradni

    Poradnia pediatryczna zajmuje się przede wszystkim diagnozowaniem chorób u dzieci i młodzieży, a także ich leczeniem. Stale czuwa nad rozwojem dziecka poprzez zlecanie i interpretowanie badań okresowych, zlecanie szczepień ochronnych, rozpoznawanie zaburzeń rozwojowych. Ważnym zadaniem specjalisty w zakresie pediatrii jest udzielanie porad rodzicom dotyczących właściwej opieki nad dziećmi i niemowlętami oraz profilaktyki chorób, które najczęściej dotykają małych pacjentów.

    Lekarze specjaliści w dziedzinie pediatrii zajmują się diagnozowaniem oraz leczeniem m.in:

Facebook